DevVeri.com

Boğulacaksan büyük veride boğul!

Yapay Öğrenme

Günlük Hayatta Yapay Zekâ Teknikleri – Yazı Dizisi (1)

Bütün bilimlerin ve buluşların kaynağında, “insandan/doğadan esinlenme” bulunmaktadır. Mekanik (pistonlar v.s.) için insan kaslarına, görüntü ve video (fotoğraf makinesi, TV v.s.) için, göz’e, pompa için kalbe, sonar için kulaklara, filtre için akciğerine, skorsky helikopter için yusufcuk böceğine (helikopter böceği)… bakılabilir. Şüphesiz, yapay zeka yöntemlerinde de, insan beyninden esinlenilmiştir. Bir sorunu çözmek, bir olayı sınıflandırmak veya […]

, , , , ,

Basit Lineer Regresyon

Basit lineer regresyon, 2 nicel veri arasındaki ilişkiyi özetleyen istatiksel bir metoddur. X ekseninde gösterilen 1.değişken tahmin edici, bağımsız değişkendir. Y ekseninde gösterilen 2.değişken ise tahmin edilen çıktı ise bağımlı değişkendir. Basit lineer regresyon ile bulunan bu ilişki, istatistiksel bir ilişkidir. Bu bağlamda istatistiksel ve deterministik ilişkiden bahsedelim. Deterministik ilişki, 2 değişken arasındaki ilişkiyi kesin […]

Kmeans ve Kmedoids Kümeleme

Bu yazımda sizlere Veri Madenciliği’nin Kümeleme (Clustering) alt başlığının iki üyesi olan K-means ve K-medoids’ten bahsetmeye çalışacağım. Öğrenme Çeşitleri Gözetimli öğrenme, sonuçları bilinen veri seti ile modelin oluşturulması ve oluşan modele sonuçları bilinmeyen veri seti verildiğinde, sonuçların tahmin edilmesidir. Örneğin, çalışmada hasta kişiler tahmin edilecekse hasta olan ve olmayan kişilerin bilgisi ile model oluşturulur. Daha […]

, , , , , , ,