DevVeri.com

Boğulacaksan büyük veride boğul!

R

R ile Korelasyon, Regresyon ve Zaman Serisi Analizleri

KORELASYON Korelasyon rassal iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü ve yönünü ifade eder. Bu konuda R ile bir çalışma yapalım. R’a yerleşik olarak gelen mtcars veri setini kullanarak korelasyon matrisi oluşturup bir takım uygulamalar gerçekleştirelim: mtcars, 1973-1974 model 32 aracın yakıt tüketimi, dizayn ve performans ölçülerini içeren bir data setidir. Detay için ?mtcars yazabilirsiniz. summary(mtcars) […]

, , , ,

R Programlama Dili

Bu yazımızda, veriyi anlamlandırmak için kullanılan analitik yöntemler için geliştirilmiş istatistiksel paket ve programlama dilleri içinde son yıllarda öne çıkan bir seçenek olan ve iki milyon kullanıcısı olduğu söylenen R programlama dili nin sağladığı avantajlara kısaca bakacağız. Özellikle büyük veri işlemede de etkin bir şekilde kullanımının örnekleri açıklandıkça bu dilin daha da popüler olacağı şüphesiz. […]

,