DevVeri.com

Boğulacaksan büyük veride boğul!

Korelasyon

R ile Korelasyon, Regresyon ve Zaman Serisi Analizleri

KORELASYON Korelasyon rassal iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü ve yönünü ifade eder. Bu konuda R ile bir çalışma yapalım. R’a yerleşik olarak gelen mtcars veri setini kullanarak korelasyon matrisi oluşturup bir takım uygulamalar gerçekleştirelim: mtcars, 1973-1974 model 32 aracın yakıt tüketimi, dizayn ve performans ölçülerini içeren bir data setidir. Detay için ?mtcars yazabilirsiniz. summary(mtcars) […]

, , , ,